top of page

Projecten en software demonstraties

 

 

garanties.png
Excel data validators

Data kwaliteit is natuurlijk heel belangrijk. Excel is natuurlijk een zeer handzaam formaat en werkt heel goed voor "Tabulaire" data. Gegevens zoals metingen, Boorkernen, garanties, inspecties kunnen makkelijk in excel aangeleverd worden. Controleren van deze excelsheets of ze voldoen aan het afgesproken formaat is mogelijk voordat deze excelsheets omgezet worden naar Linked Data. Een validator beoordeelt de excel info en geeft evt afwijkingen in een rapport.

CBNL_projectViewer.png
CBNL ontwikkel viewer

Het CBNL (Concepten bibliotheek Nederland) wordt opnieuw opgezet. In deze fase worden door meerdere partijen verschillende informatie modellen aangeleverd in turtle formaat. Deze worden op een GIT repository gezet. Om deze files snel inzichtelijk te maken is een ontwikkelviewer gemaakt die de files uit Github ophaalt en deze visualiseerd via bomen, graphs en zoek widgets.

LinkedDataBrowser.png
KVK Handelsregister data

Voor het Innovatielab van de Kamer van Koophandel is het HandelsRegister (anonieme versie) omgezet naar Linked Data inclusief de datadefinities. Hierdoor is een dataset ontstaan met meer dan 6 millioen inschrijvingen waarbij elk gegevens element direct gekoppeld is aan een datadefinitie element. Dit resulteert in miljarden triples die tegenwoordig makkelijk door 1 triplestore verwerkt kunnen worden. Meerdere demo applicaties zijn ontwikkeld zoals concern relaties, fraude detectie en dus ook een generieke dataset browser op basis van een KVK nummer. ​

KVKGeg.png
KVK Handelsregister definities

Voor het Innovatielab van de Kamer van Koophandel is het HandelsRegister schema omgezet naar Linked Data. Hiervoor is gekozen voor RDF/OWL als basis waaruit via rules een SHACL model gegenereert kan worden. Het model bestaat uit Klasses, datatype en objecttype kenmerken, enumeraties, cardinaliteits-restricties en textuele beschrijvingen. Dit is alles is doorzoekbaar en tevens is een viewer gebouwd met o.a. een UML achtige representatie van de data.

notebook.png
RWS VenR Draagkracht

Binnen het project Vervanging en Renovatie Draagkracht van verhardingen wordt o.a. de restlevensduur bepaald van de draagkracht van de rijkswegen. Er is een data intensieve methode gekozen hiervoor en BuildingBits heeft hiervoor een Linked data database opgezet. BuildingBits schoont de data op en maakt in samenwerking met domein experts data analyses om tot restlevensduur voorspellingen te komen. Dit gebeurt o.a. door het opschonen van data, het relateren van data en deze via zogenaamde notebooks te analyseren

OTL-IMBOR.png
otlpim.png
OTL Pavement Information Model

 

Als POC is een Object type library (OTL) gemaakt in RDF/OWL van het Pavement Information Model systeem in samenwerking met Boskalis en RWS. Data vanuit PIM is geconverteerd naar Linked Data en uitgedrukt op basis van deze OTL. Vervolgens is deze data gekoppeld aan Linked Datasets van RWS om een integraal beeld te verkrijgen over de verharding op rijkswegen. Via een OTL browser is de PIM otl beschikbaar. Deze is te vinden via https://connectedapps.nl/projects/rws/otl-pimV3/

iso.png
ISO 21597 ICDD Draft part 1 en part 2

Buildingbits heeft geparticipeerd in het ISO ICDD traject en geeft actief gewerkt aan part 1 en part 2. ICDD staat voor Information container for linked document delivery. Het betreft hier een standaard voor het uitwisselen van gelinkte documenten voor de Bouw in 1 container. Voor meer info zie https://www.iso.org/standard/74389.html

cbnl.png
Beheerder CBNL website

 

Buildingbits doet technisch beheer van de CBNL websites. Het betreft hier het beheer van de acceptatie server en productie server met een focus op het doorvoeren van nieuwe CBNL concepten in RDF

3D Haven Informatie Systeem

 

Binnen het Next Generation Infrastructures project met de TU Delft, Haven Bedrijf Rotterdam en de TU Eindhoven is een systeem ontwikkeld waarbij het nut van 3D GIS, BIM en de IMGEO modellen gedemonstreerd moesten worden in combinatie met een proof-of-concept applicatie. Klik hier voor de applicatie.

 

Klik hier voor het rapport.

 

COINS
 

COINS is een open BIM standaard waarbij GIS,CAD,BIM, documenten en Systems Engineering data overgedragen worden in 1 container. Alle informatie wordt verbonden via een Semantic Web ontologie waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe (product0) bibliotheek. Voor meer informatie over COINS zie http://www.coinsweb.nl/.

Hans is lid van het Technical Management Group en houdt zich o.a. bezig met het verbeteren van de adoptie van COINS dmv het specificeren van API' en SDK's. Tevens houdt Hans zich bezig met de nieuwe COINS 2.0.

 

 

 

OWL Visuele Rule Engine

 

In 2007 heb ik een forward rule engine geschreven op basis van Protege 3.x met een focus op de OWL plugin. Om snel rules te kunnen creeeren is hiervoor een visuele plugin ontwikkeld binnen Protege waarbij snel een objecten patroon gebouwd kon worden. Een script kan geexecuteerd worden wanneer een dergelijk patroon gevonden wordt

CTO StrateGis

 

Hans is jarenlang Chief Technology Officer geweest bij StrateGis Group en heeft voor StrateGis meerdere software systemen ontwikkeld zoals:

 

-StrateGis Gebiedsontwikkelaar Framework

-ILocator Bedrijventerrein monitor

-BodemGame

 

bottom of page