top of page

Welkom op deze COINS pagina. Hier staat een overzichtje van de werkzaamheden die BuildingBits heeft gedaan gerelateerd aan COINS. Voor meer informatie over COINS zie 

www.coinsweb.nl

 

COINS is een digitaal uitwisselingsformaat waarbij informatie voor en door de Bouw uitgewisseld kan worden in samenhang.

 

Grofweg bestaat het COINS uitwisselings formaat uit een zip file waarin meerdere type documenten (CAD tekeningen, GIS files, Spreadsheet bestanden, office bestanden, etc) in combinatie met een informatie model ingesloten zitten.

 

Deze zipfile noemen we een COINS-container.

Het informatie model bevat objecten,kenmerken en relaties en kan o.a. verwijzen naar elementen in de bijgevoegde documenten. Hiermee kan er bijvoorbeeld een object in het informatiemodel gekoppeld worden aan een stukje geometrie in een CAD/BIM of GIS file. 

 

Het informatie model in een Coins container noemen we een C-BIM informatie model. Dit model bevat informatie over het Bouwwerk en dit model is gebaseerd op het COINS Core model.

 

Het COINS core model bevat afspraken mbt tot hoe we objecten, relaties, kenmerken,eenheden modelleren en hoe we bijvoorbeeld refereren naar externe bronnen, linken aan geometrie, hoe we omgaan met verschillende versies, etc.

 

De technische basis van het COINS Core model is RDF/OWL oftewel technieken die een belangrijke basis vormen voor het Semantisch Web. Uitbreidbaarheid van het Core model is mede dankzij deze technieken gegarandeerd.

 

COINS 2.0 richt zich nog meer op RDF/OWL waardoor standaard RDF/OWL tools relevanter zullen worden. Denk hierbij aan TripleStores, Reasoners voor bijvoorbeeld het valideren van gegevens, OWL editors voor het maken van uitbreidingen, SPARQL voor het invoeren van nieuwe gegevens of het ondervragen van het model, software API's om snel met COINS data te kunnen werken, etc.

 

Building Bits is het afgelopen jaar betrokken geweest bij het produceren van vele COINS datasets en is betrokken geweest bij het valideren van COINS datasets. Tevens is er COINS software ontwikkeld om datasets in te kunnen lezen en te kunnen visualiseren. Daarnaast heeft BuildingBits meegewerkt aan de COINS 2.0 standaard inclusief het opzetten van het RDF/OWL model voor COINS 2.0 

 

bottom of page