top of page

BIM

 

 

Gebiedsontwikkelaar.png
Gebieds Informatie Model

Jarenlang gewerkt aan de UrbanTool en nu na jaren er niet aan te hebben gewerkt weer begonnen hieraan. Wat een mooie tool is dit toch:  gebouwenobjecten hebben meer dan 100 kenmerken die in samenhang werken. Gebouwen, sites, planning, cashflow,parkeerbalans, noem het op. Sinds dit jaar ook weer werkend op de laatste versie van Trimble Sketchup

ICDDIFC.png
IFC en Linked Data via ICDD

Een demonstratie systeem waarbij IFC modellen gekoppeld aan verschillende documenten zichtbaar worden. Deze koppeling is op basis van ICDD containers. ICDD containers bevatten in dit geval IFC files en RDF data die linkjes leggen tussen RDF en niet RDF data zoals (elementen in) IFC files. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld documenten via LD gekoppeld worden aan elementen in IFC.  

IFCLD.png
IFC en Linked Data

In deze POC zijn de IFCElement objecten uit een IFC file gehaald en vertaald naar Linked Data om deze vervolgens in LD te verrijken met extra kenmerken. Met een software oplossing is het dan mogelijk om IFC modellen te bevragen met Sparql. Resultaten kunnen o.a. in een 3D omgeving gevisualiseerd worden.

Sydney Opera House FM

 

Tijdens mijn post-doc positie bij CSIRO te Melbourne in Australie heb ik gewerkt aan het Sydney Opera House FM-Exemplar project. Naast de gezellige avonden in Sydney heb ik daar een service oriented architectuur neergelegd om IFC/BIM data te herbruiken voor Facility Management processen. Semantic Web ontologien zijn gebruikt om verschillende systemen aan elkaar te relateren Meer informatie over dit project kan gevonden worden via deze paper

of via dit rapport.

 

 

Vergunning in 1 dag?

 

Alweer een hele tijd geleden heb ik met mijn ex-collega's van TNO gewerkt aan een R&D voorstel om de regelgeving uit te drukken in een semantische taal opdat deze implementeerbaar moet worden. Consistentie in de regelgeving zou dan via semantische functionaliteit beter beheersbaar moeten worden. Dit verhaal hebben we gepopulariseerd via dit artikel in Cement. 

bottom of page